top of page

Kursuskatalog

Micro Expressions 101

Beskrivelse: Ansigtet er den klareste kanal til vores ægte følelser. Der findes 7 følelser med universelle

ansigtsudtryk. Her lærer du, hvordan følelser manifesterer sig i ansigtet, samt hvilke triggers, der forårsager

dem. Du lærer, hvordan du kan skelne mellem ægte eller påtagede følelser, og hvordan du skal reagere, hvis

du ser en uoverensstemmelse. Kurset indeholder både billed- og videomateriale, samt tests.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      Pris: 4.995

Micro Expressions 202

Beskrivelse: Her lærer du alt fra Micro Expressions 101, om hvordan følelser manifesterer sig i ansigtet og

om forandringer i en persons følelsesmæssige tilstand. På dette kursus vil du lære, hvordan mikromimik

spiller sammen med andre kanaler, herunder kropssprog, i forhold til at kunne skelne mellem troværdighed

eller bedrag. Kurset vil give dig en holistisk tilgang til, hvordan du aflæser andres nonverbale signaler. Kurset

indeholder både billed- og videomateriale, samt tests.

Varighed: 2 dag                                                                                                                                      Pris: 7.995

Elicitering 101

Beskrivelse: Elicitering er en kemiopbyggende samtaleteknik, som efterretningstjenester verden over benytter

sig af hver eneste dag. På dette kursus lærer du de grundlæggende principper bag elicitering, samt 4

forskellige teknikker, som du kan drage nytte af direkte efter endt kursus. Der vil være både gruppearbejde og

praktiske øvelser inkluderet i løbet af dagen.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      Pris: 6.995

Elicitering 202

Beskrivelse: Brug strategiske efterretningsteknikker til at tilegne dig information uden at stille spørgsmål

samtidig med, at du beskytter din egen viden. På kurset lærer du alt fra Elicitering 101 plus yderligere 4

eliciteringsteknikker, konkrete kontra-eliciteringsteknikker, spørgeteknikker og ordanalyse. Du vil få konkret

praktisk erfaring i at sammensætte og implementere de forskellige teknikker. Efter kurset vil du have

kompetencerne til at elicitere information og beskytte din egen viden.

Varighed: 2 dag                                                                                                                                      ​Pris: 12.995

Behavioral Analysis & Environmental Profiling 101

Beskrivelse: Dette kursus er baseret på elementerne fra det amerikanske militærs Combat Hunter program.

Med en øget situationsbevidsthed kan du spotte forandringer i dine omgivelser og identificere præ-

hændelsesindikatorer og personers intentioner, og dermed kan du handle proaktivt før en “hændelse”. På

dette basiskursus vil du lære de basale færdigheder, der kræves for at profilere og aflæse forandringsmønstre

hos personerne i dine omgivelser.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      ​Pris: 4.995

Behavioural Analysis & Environmental Profiling 202

Beskrivelse: Dette kursus er baseret på elementerne fra det amerikanske militærs Combat Hunter program.

På kurset lærer du de basale færdigheder fra behavioural Analysis & Environmental Profiling 101, samt

avancerede kropssprogs- og profileringsfærdigheder. Her går vi nogle lag dybere og går også ind i teorien

bag følelsesmæssige profiler og universelle triggers.

Varighed: 2 dag                                                                                                                                      ​Pris: 12.995

Elicitering, Kommunikation og Løgndetektion

Beskrivelse: Dette kursus er et introduktionskursus i ”combined communication skills” herunder elicitering,

kropssprog og ordanalyse. Det giver dig en basisforståelse i, hvordan man kan aflæse andres adfærd, tilegne

sig information og afsløre bedrag.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      Pris: 4.995

Kontraelicitering

Beskrivelse: Beskyt din information. På dette kursus lærer du, hvordan du beskytter dig selv og din

information fra at havne i andres hænder. Du lærer teorien bag elicitering, og hvordan elicitering virker i

praksis. Du lærer teknikker til, hvordan du bliver bevidst, når nogle forsøger at elicitere dig og strategier til,

hvordan du kan forlade en samtale uden at afsløre din viden, samt en introduktion til at modarbejde indirekte

afhøring.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      Pris: 6.995

Statement Analysis

Beskrivelse: Folk vil altid basere deres udtalelser på al deres viden. Når folk har viden eller information,

som de ikke ønsker at dele, vil de ofte bruge specifikke ord i deres sprog, der indikerer, at der enter er

ufortalt eller tilbageholdt information. Derfor vil deres forklaringer og udtalelser oftest indeholde mere

information, end de selv er opmærksomme på, eller information, som de ikke havde til hensigt at dele med

dig.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      Pris: 4.995

Kursus til journalister

Emner: Kropssprog, elicitering, environmental profiling og ordanalyse

Beskrivelse: Som journalist (specielt udenrigs) har du brug for at kunne indhente information, aflæse din

modpart både verbalt og nonverbalt, samt analysere forandringer i dine omgivelser. Kropssprog kan give dig

en hurtig forståelse for, om personen føler sig tilpas eller utilpas (både i situationen, men også på dine

spørgsmål), og om I får opbygget den tillid, som giver grobund for effektiv kommunikation. Derudover vil

du lære om elicitering, evnen til at tilegne dig specifik information uden at stille spørgsmål, samt at kunne

analysere specifikke ord (både på dansk og engelsk), som enten skjuler yderligere information, så som

”faktisk” og ”egentlig”, minimerer handlinger og tid, så som ”bare” og ”lige” eller udtrykker usikkerhed, så

som ”nok”, ”jeg vs. man vs. vi”, ”tror” etc.

Varighed: 2 dag                                                                                                                                      ​Pris: 12.995

Kursus til sikkerhedspersonale

Emner: Løgndetektion, situationsbevidsthed og Behavioural Analysis

Beskrivelse: Kurset indeholder en allround tilgang til aflæsning kommunikationskanaler, psykofysiologi, det

limbiske system, ”hot-spots”, micro expressions, løgn- og sandhedsmodellen, løgndetektion og statement

analysis, da det kun er en allround tilgang, der vil kunne forbedre dine evner i de mange forskellige aspekter,

du oplever i din hverdag som sikkerhedspersonale, fra konflikthåndtering, konfliktnedtrapning til at aflæse

folks præ-hændelsesindikatorer, der kan afsløre folks intentioner.

Kurset her er særligt relevant for dig, der bl.a. arbejder som vagt, dørmand, livvagt, eventvagt, butiksdetektiv

m.fl.

Varighed: 1 dag                                                                                                                                      Pris: 4.995

Sikkerhedskultur gennem Forståelse af Menneskelig Adfærd

Beskrivelse: Dette kursus vil guide deltagerne til at implementere nødvendige sikkerhedstiltag på

en måde, der også tager højde for medarbejdernes oplevelse og hverdag, så forandringerne bliver en

naturlig del af virksomhedskulturen.

Kurset vil være en kombination af teoretiske indlæg med praktiske øvelser, real-world cases fra

virksomheder og interaktive diskussioner for en dybdegående læring.

Efter workshoppen vil deltagerne have en solid forståelse af, hvordan man kan drive kulturelle

ændringer i sikkerhed ved at tage hensyn til menneskelig adfærd. Deltagerne vil være klædt på til at

implementere effektive sikkerhedstiltag, som medarbejderne vil adoptere og værdsætte som en del

af deres daglige rutiner.

Hovedpunkter:

1. Neurovidenskab, Adfærd og Sikkerhed:

- Hvordan hjernen reagerer på sikkerhedsprocedurer og -ændringer.

- Overvind modstand mod forandring ved at forstå den neurologiske baggrund for medarbejdernes bekymringer.

2. Adfærdsdesign til Sikkerhedsforbedringer:

- Brug adfærdsdesign til at skabe sikkerhedsprocedurer, som medarbejderne vil følge.

- Gør sikkerhedsforandringer attraktive og intuitive.

3. Sikkerhedskultur og Deep Processing:

- Hvordan sikkerhed bliver en integreret del af virksomhedskulturen gennem dyb forståelse.

- Metoder til at engagere medarbejderne og gøre dem til ambassadører for sikkerhedsændringer.

Målgruppe: Ledere, IT- og sikkerhedsprofessionelle, HR-ledere og alle, der er ansvarlige for at

implementere og vedligeholde sikkerhedsprocedurer i organisationen.

Varighed: 2 dag                                                                                                                                      Pris: 12.995

Alle kurser bliver tillagt et kursusgebyr der dækker diverse udgifter (undervisningsmateriale, forplejning og

evt. lokale leje der er nødvendig for kurset). 1 dags kursus 995 kr. og 2 dagskurser 1.995 kr. med tillæg af

moms. Alle priser er pr. kursist – Der kan laves gruppe rabat ved mere end 5 deltagere.Black Team

Generelle Betingelser for Kurser

1. Pladser: Der er et max antal pladser på hver kursus, for at læring og færdigheder opnås.

2. Tilmelding: Tilmelding til kurserne skal ske via mail til info@blackteam.dk. Efter

tilmelding modtager deltageren en bekræftelse på e-mail.

3. Betaling: Medmindre andet er angivet, skal betaling for kurset ske senest 7 dage efter

tilmeldingsdatoen, med mindre dette er mindre en 7 dage før kursus, hvorved der skal

betales med det samme. Ved manglende betaling forbeholder vi os retten til at annullere din

tilmelding.

4. Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling mere end 30 dage før

kursusstart refunderes det fulde kursusgebyr minus et administrationsgebyr på 100 DKK.

Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før kursusstart refunderes 50% af kursusgebyret. Ved

afbestilling mindre end 14 dage før kursusstart gives der ingen refusion.

5. Ændringer: Vi forbeholder os retten til at ændre på kursusdatoer, tider eller instruktører,

hvis nødvendigt. Deltagere vil blive informeret om sådanne ændringer hurtigst muligt.

6. Aflysning: Skulle et kursus blive aflyst af os, vil deltagerne få fuld refusion eller mulighed

for at overføre til en anden dato.

7. Materiale: Alt kursusmateriale leveret til deltagerne forbliver vores ejendom, og må ikke

kopieres, distribueres eller på anden måde deles uden vores skriftlige samtykke.

8. Ansvar: Vi påtager os intet ansvar for tab eller skade på deltagernes personlige ejendele

under kurset. Vi er heller ikke ansvarlige for nogen form for skade, tab eller uheld, der måtte

opstå som følge af kursusdeltagelse, medmindre det er forårsaget af grov uagtsomhed eller

forsæt fra vores side.

9. Fortrolighed: Alle oplysninger givet under kurset skal behandles som fortrolige,

medmindre andet er angivet.

10. Klager: Klager over kurser eller instruktører skal indsendes skriftligt til info@blackteam.dk

indenfor 14 dage efter kursusafslutning.

11. Diverse: Såfremt der skulle opstå tvist mellem parterne, skal denne afgøres efter dansk ret.

bottom of page